Patiënten

Schouderspecialisten

Maak uw selectie hierboven.

Inleiding 

In Nederland ontstaan steeds meer fysiotherapeutische regionale schoudernetwerken (SN-en). Deze ontwikkeling impliceert dat er behoefte is aan georganiseerde en gespecialiseerde zorg omtrent schouderklachten. Deze behoefte wordt door fysiotherapeuten vorm gegeven door het verenigen in regionale groepen die zich door regelmatige scholing “specialiseren” op het gebied van schouderrevalidatie. Samenwerking met regionale verwijzers leidt op deze manier tot verbetering van de zorg voor patiënten met schouderklachten. Momenteel zijn er nationaal ongeveer 20 van deze regionale schoudernetwerken actief op het gebied van scholing en ontwikkeling van schouderrevalidatie binnen hun regio. Zo ook in Breda en omstreken. Echter deze verspreidde initiatieven leidt tot diversiteit in onderwijsaanbod en producten, zoals het ontstaan van verschillende richtlijnen en behandelprotocollen. Om dit te ondervangen heeft dit geleid tot de oprichting van Schoudernetwerk Nederland (SNN).

Schouderwerkgroep

Er zijn veel mensen die schouderklachten hebben in verschillende vormen en gradaties. Op initiatief van Amphia Orthopedie en enkele fysiotherapeuten uit de regio Breda is er een werkgroep opgericht om de kwaliteit te bevorderen van de behandeling van patiënten met schouderklachten. In de werkgroep zijn actief:

Fysiotherapeuten Adviesraad
Tim Aarts PM drs. Maaike van den Borne (orthopedisch chirurg)
Marjolein den Arend  dr. Jan Louwerens (orthopedisch chirurg)
Johnny de Deugd MSc. Ronald Boer (orthopedisch chirurg)
Edwin Duijn MSc. drs. Jasper Schellingerhout (huisarts)
Pjotr Goossens MSc. drs. Jeroen Turkenburg (radioloog)
Victor Gielen MSc.
Bart van Osta MSc.

 

Met alleen deze werkgroep zijn we er natuurlijk nog niet. Daarom is in september 2015 ook een Schoudernetwerk West-Brabant (SNWB) opgericht voor Breda en omstreken. De doelen van dit Schoudernetwerk zijn:

  1. Verbeteren van kwaliteit
  2. Een geprotocolleerde nabehandeling voor verschillende schouder operaties.
  3. Een geprotocolleerd trainingsprogramma voor schouder impingement klachten
  4. Organiseren van scholingsavonden voor regionale fysiotherapeuten