Patiënten

Patiënten

SchouderNetwerk West-Brabant (SNWB)

Eind september 2015 heeft de schouderwerkgroep van het Amphia Ziekenhuis een vereniging opgericht: SchouderNetwerk West-Brabant (SNWB). Na veel inspanningen van de schouderwerkgroep bereikte het SNWB op zowel organisatorisch als kwalitatief vlak het vereiste niveau om als lid aan te sluiten bij het SchouderNetwerk Nederland (SNN). Dit landelijk schoudernetwerk is een overkoepelend orgaan dat bestaat uit ongeveer 20 regionale schoudernetwerken. De doelstelling van het SNN is om kwalitatief hoogwaardige therapeutische zorg te bieden aan patiënten met schouderklachten.

Wat doet het SNWB?

Het SNWB vervult een actieve rol in het waarborgen van ontwikkeling en in stand houden van up-to-date kennis en vaardigheden op het gebied van anatomie, biomechanica, diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de schouderregio. Hiertoe organiseert het SNWB jaarlijks meerdere activiteiten:

  • Een symposium, in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis, waarin vier tot zes presentaties worden gegeven door specialisten op het gebied van de schouderregio. Het symposium heeft nadrukkelijk een vakoverschrijdend karakter om de samenwerking tussen de verschillende disciplines te bevorderen.
  • Eén of meerdere workshops met een vakinhoudelijk karakter betreffende het schoudercomplex.

Overzicht leden SchouderNetwerk West-Brabant

Vind hier uw schouderfysiotherapeut in de buurt.

Waaraan dienen leden van het SNWB te voldoen?

Aandoeningen waar u mogelijk last van heeft en door huisarts of specialist verwezen kunt worden.

Een lid van SNWB is ook automatisch lid van SNN. Er gelden ingangseisen voor het lidmaatschap. Om aangemeld te kunnen worden als aspirant-lid, moet aantoonbaar minimaal drie door de beroepsvereniging (het KNGF) geaccrediteerde opleidingen betreffende de schouder gevolgd zijn van minimaal 6 dagdelen in totaal.

SNWB is gericht op participatie van haar leden. Zowel leden als aspirant-leden van het SNWB zijn verplicht om iedere twee jaar deel te nemen aan tenminste drie van de vier georganiseerde activiteiten. Bij aangetoonde actieve deelname wordt het aspirant-lidmaatschap na een jaar omgezet in een lidmaatschap. Leden worden vermeld op de ledenlijst en komen, indien van toepassing, in aanmerking voor toekenning van accreditatiepunten voor het  Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF).

Diagnostiek

Directe toegankelijkheid

De schouderfysiotherapeut is direct toegankelijk, U heeft dus geen verwijzing nodig.

Eerste bezoek

De fysiotherapeut zal bij uw eerste bezoek een lichamelijk onderzoek uitvoeren (na een inleidend vraaggesprek over het ontstaan van uw klacht). Mogelijk wordt een echografisch onderzoek verricht.

Op basis hiervan zal de fysiotherapeut beslissen of uw klacht behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan wel of verder onderzoek of een verwijzing naar een orthopeed nodig wordt geacht. Dit zal via uw huisarts verlopen.

Verwijzing

Bij verwijzing naar het ziekenhuis kunnen verschillende onderzoeken nodig zijn, bv. een Röntgen-foto, een echografisch onderzoek, MRI etc.