Schouderspecialisten

Fysiotherapeuten

SchouderNetwerk West-Brabant (SNWB)

Eind september 2015 heeft de schouderwerkgroep van het Amphia Ziekenhuis een vereniging opgericht: SchouderNetwerk West-Brabant (SNWB). Na veel inspanningen van de schouderwerkgroep bereikte het SNWB op zowel organisatorisch als kwalitatief vlak het vereiste niveau om als lid aan te sluiten bij het SchouderNetwerk Nederland (SNN). Dit landelijk schoudernetwerk is een overkoepelend orgaan dat bestaat uit ongeveer 20 regionale schoudernetwerken. De doelstelling van het SNN is om kwalitatief hoogwaardige therapeutische zorg te bieden aan patiënten met schouderklachten.

Wat doet het SNWB?

Het SNWB vervult een actieve rol in het waarborgen van ontwikkeling en in stand houden van up-to-date kennis en vaardigheden op het gebied van anatomie, biomechanica, diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de schouderregio. Hiertoe organiseert het SNWB jaarlijks meerdere activiteiten:

 • Een symposium, in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis, waarin vier tot zes presentaties worden gegeven door specialisten op het gebied van de schouderregio. Het symposium heeft nadrukkelijk een vakoverschrijdend karakter om de samenwerking tussen de verschillende disciplines te bevorderen.
 • Eén of meerdere workshops met een vakinhoudelijk karakter betreffende het schoudercomplex.

Overzicht leden SchouderNetwerk West-Brabant

Lidmaatschap

De contributie van SNWB bedraagt per 2017 jaarlijks € 100,-. Een lid van SNWB is ook automatisch lid van SNN.

SNWB is gericht op participatie van haar leden. Zowel leden als aspirant-leden van het SNWB zijn verplicht om iedere twee jaar deel te nemen aan tenminste drie van de vier georganiseerde activiteiten. Bij actieve deelname wordt het aspirant-lidmaatschap na een jaar omgezet in een lidmaatschap. Leden worden vermeld op de ledenlijst en komen, indien van toepassing, in aanmerking voor toekenning van 6 accreditatiepunten voor het KRF NL.

Als je fysiotherapeut bent en je hebt affiniteit met de schouder en je voldoet aan bepaalde criteria dan kun je lid worden van het schoudernetwerk West Brabant. Om de kwaliteit van de zorg door de aangesloten fysiotherapeuten te waarborgen, stellen we als SNWB wel bepaalde eisen aan het lidmaatschap.

Lidmaatschapscriteria

 • Persoonsgebonden, je bent dus niet als praktijk lid van het SNWB, maar op persoonlijke titel.
 • Fysiotherapeut
 • Het eerste lidmaatschapsjaar ben je aspirant lid. Je wordt dan nog niet vernoemd op de website, maar voldoet wel aan alle andere rechten en plichten.
 • Je stuurt een motivatiebrief naar het bestuur inclusief een curriculum vitae.
 • Je voldoet aan de volgende cursuseisen.
 • Je hebt minimaal drie door het KNGF geaccrediteerde opleidingen gevolgd betreffende de schouder van in totaal minimaal 6 dagdelen. Dit zijn fysieke cursussen en iedere cursus op zich moet tenminste een volledig dagdeel en bovendien in de laatste vijf jaar gevolgd zijn. Bij twijfel over een cursus wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met het bestuur of de cursussen voldoen.
 • De toekenning van het lidmaatschap vindt plaats door bestuur.
 • Naast fysiotherapeuten kunnen ook artsen lid worden van het SNWB. Vereiste is dan wel een affiniteit met het schoudergewricht.

Rechten

 • Delen van kennis aangeboden door SNWB en SNN.
 • Delen van kennis met mede leden.
 • Zodra je lid bent (na een jaar aspirant lidmaatschap), ben je zichtbaar op de website van SNWB voor patiënten.
 • Toekenning van accreditatie voor het KRF NL en en SKF.
 • Bij een actieve deelname wordt het aspirant-lidmaatschap na een jaar omgezet in een lidmaatschap.

Plichten

 • Zowel leden als aspirant leden van het SNWB zijn verplicht om ieder jaar twee van de drie georganiseerde activiteiten bij te wonen.
 • Tijdens uw lidmaatschap volgt u over een periode van telkens drie jaar drie cursussen, waarvan de criteria gelijk zijn aan die van nieuwe leden.
 • Ieder lid dient zijn contributie jaarlijks te voldoen.
 • Er wordt een actieve instelling verwacht.
 • Lidmaatschap KRF en of SKF.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven voor het SNWB door de volgende gegevens op te sturen naar schoudernetwerkwestbrabant@gmail.com dit ook o.v.v. uw KNGF-nummer.

 • Algemene NAW-gegevens
 • Bankgegevens
 • PDF-bestanden met het bewijs van drie gevolgde schouderopleidingen
 • Curriculum Vitae
 • Motivatie op papier, waarin je kenbaar maakt waarom je het van belang vind om lid te worden van het SNWB

Nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen maakt u € 100,- over op IBANnummer NL76ABNA0414901754 t.n.v Schoudernetwerk West-Brabant, o.v.v. uw KNGFnummer.